??⚫️بازخورد_تشویقی بازخوردها و تشویقهایی که در ارزشیابی…

??⚫️بازخورد_تشویقی

بازخوردها و تشویقهایی که در ارزشیابی توصیفی دانش آموزان مقطع ابتدایی می توان از آن ها استفاده کرد :

?فرزندم از اینکه از عهده ی انجام کار برآمده ای خوشحالم .

?عزیزم با ذوق و سلیقه ای که در تو می بینم توانایی زیبانویسی را داری یا بهتر از این باشی.

?پیداست که برای انجام این کار تلاش نموده ای یا ننموده ای .

?خوشحالم که برای حل مسائل ریاضی ، کوشا بوده ای یا هستی

?فرزندم وقتی دقت تو را در درس یا تکالیف می بینم خوشحال
می شوم یا از تلاش تو لذت می برم .
?پسرم ! توانایی انجام آزمایش های علوم را داشتی ، توانایی تو را در انجام آزمایش ها دیدم ، موفقیت تو را تحسین می کنم.

?دختر خوبم ! شما به تمام اهداف در جمع و تفریق های اساسی در حد مطلوب دست یافته ای .

?این طور به نظر می رسد که در درس …. مشکل داری . امیدوارم که با انجام فعالیت ها در منزل یا تمرین و تکرار تلاش کنیم تا موفق گردی . موفقیت در زمینه ی درس نیاز به تمرین دارد. تمرین کن ، تمرین کن ، تمرین کن .

?پسر خوب و عزیزم در دیکته نیاز به تمرین بیشتر داری . امید است در این زمینه تلاش کنی تا موفق گردی .

? از اینکه امروز موفق شدی خوشحالم

?پشتکار و تلاش شما می تواند در موفقیت و پیروزی مؤثر باشد .

?از انیکه نسبت به یادگیری درس انگیزه و شوق زیاد داری لذت می برم .

?بهتر است در زمینه …. کوشش بیش تری بکنی تا موفق گردی .

?از اینکه مهارت لازم برای حل مسئله داری خوشحالم .

?از توانایی به کارگیری دانش تو عزیزم ابراز شادی می کنم .

?عزیزم لازمه ی پیشرفت خواستن است .

?دلبندم هرگز کاری را که امروز می توانی انجام دهی به فردا موکول نکن .

?خوشحالم که شرکت فعال در گروه و درس و مدرسه داری.

?پسرم : کسانی موفق می شوند و موفق باقی می مانند که تلاش و تمرین میکنند.

#تشویق???????????

دیدگاهتان را بنویسید