چند مربع بریدم و به قسمت های نامساوی به صورت پازل خط کشی…

چند مربع بریدم و به قسمت های نامساوی به صورت پازل خط کشی کردم، در هر قسمت یه عدد اعشار، کسرش، ضربش و کسر ساده شده اونو نوشتم
و بعد از محل خط کشی برش زدم

———————————————-

??????

———————————————-

سلام در این پست و پست بعدی با تصاویر بالاش توسط خانم قنبرپور همکار عزیزم کاملا توضیح داده شده?

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید