چندروزه گوشیم بالانمیاره هیچیو

چندروزه گوشیم بالانمیاره هیچیو

———————————————-

چرا چش شده خرابه

———————————————-

درود، با پراکسی وصل میشید احیانا؟

———————————————-

زدم اونم نمیاره

———————————————-

درسته ، پراکسی رو باید به روز کنید، وگرنه با وی پی ان وصل شید

دیدگاهتان را بنویسید