پس یک تجربه متفاوت تر از سالهای قبل نصیب شما شده است. یک…

پس یک تجربه متفاوت تر از سالهای قبل نصیب شما شده است.

یک تفاوت عمده؛ این دانش آموزان امسال من، متناسب با عادتهای چندساله من نیستند.

با بچه های روابط عاطفی بیشتر داشته باشیم کامل خصوصیات و فرهنگ و نوع نگرش خانواده شون راحت بدستمون میاد .

مهرورزی و محبت معجزه می کنه

———————————————-

ممنون که حرفامو شنیدید
سعی میکنم

———————————————-

ممنون و سپاسگزار خداهستیم. خدا همیشه حفظتون کنه??

دیدگاهتان را بنویسید