همکاران به نظر شما این سوال ایراد نداره؟ لطفا پاسخش رو بدید

همکاران به نظر شما این سوال ایراد نداره؟
لطفا پاسخش رو بدید

———————————————-

همکاران

———————————————-

همکاران

———————————————-

خیلی روش کار کردم فکر کنم سوال ایراد داره

———————————————-

اساتید پاسخ بدید

———————————————-

پسرم حل کرد رسید به ۷۵۰۰۰

———————————————-

راه حل هم بفرستید لطفا

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید