من هشت ساله پسرونه ام همیشه هم موفق بودم اما امسالیها…

من هشت ساله پسرونه ام همیشه هم موفق بودم اما امسالیها نوبرند واقعا

———————————————-

شما خانم هستین ؟

———————————————-

سال به سال بدتر میشن

———————————————-

به لطف نوازشهای الکی نظام آموزشی

———————————————-

انگار قراره این دانش اموزا در سوئیس زندگی کنند

———————————————-

آره واقعا

دیدگاهتان را بنویسید