معلم اصفهانی در جلسه با حضور رییس قوه قضاییه: به آقای…

معلم اصفهانی در جلسه با حضور رییس قوه قضاییه:
به آقای روحانی بگویید در منظر مردم به درد مردم نخند…

?

دیدگاهتان را بنویسید