لطفا فایل کتاب ریاضی ششم رو دارید بفرستید?

لطفا فایل کتاب ریاضی ششم رو دارید بفرستید?

———————————————-

فرستادم . نتم ضعیف

———————————————-

1134043354_240078

———————————————-

میتونی فارسی بزنی به پ چون باز من معذروم البته ببخش

———————————————-

بله

———————————————-

ممنون برام بفرست …

———————————————-

ممنون بزرگوار?

———————————————-

چکار کردی

دیدگاهتان را بنویسید