سلام جواب سوال هشت لطفا

سلام جواب سوال هشت لطفا

———————————————-

۳۰ صفحه

———————————————-

1091242663_263381

———————————————-

1091242663_263382

———————————————-

???
با راه حل هم به شکل زیر میشه
۳/۵+۱/۴=۱۷/۲۰
۱-۱۷/۲۰=۳/۲۰
۳/۲۰=۹/□ ——-> □ = ۶۰

———————————————-

متشکرم خانم حسینی

———————————————-

خواهش . قابل نداشت فکر کنم ۵۰ تا این شکلی و اون شکلی کلاسم حل کردم آخرشم این بچه های امروزی هنوز میگن چی شد?

دیدگاهتان را بنویسید