سلام به همه دوستان هم خانواده کلمه وزن و لفظ چی میشه برا…

سلام به همه دوستان
هم خانواده کلمه وزن و لفظ چی میشه
برا هرکدوم سه تا باید نوشت

———————————————-

وزن: میزان-موزون-وزین. لفظ: ملفوظ-تلفظ-لفظاظی

———————————————-

لفظاظی؟

———————————————-

لفاظی

———————————————-

??

———————————————-

ممنون که کمک کردید ?

———————————————-

خواهش می کنم موید باشید

دیدگاهتان را بنویسید