ببخشید میشه این صفحه رو توضیحشو بذارید ۳تای آخریشو متوجه…

ببخشید میشه این صفحه رو توضیحشو بذارید ۳تای آخریشو متوجه نشدم

———————————————-

باید با کوییزنر حتما این صفحه تدریس شود
۳ تا شاگرد بیارین روبروی تابلو و این تقسیم را با کوییزنر با همراهی بچه ها انجام دهید

کاری نداره در مرحله اول صدتایی داریم میگ۷ تا دسته صدتایی بین ۳ نفر تقسیم میکنیم به هر نفر چقدر میرسه؟
۲دسته ؟ دو دسته چندتایی ؟ صدتایی پس میشه ۲۰۰
حالا چنددسته صدتایی میمونه ۱ دسته یعنی چندتا ده تایی ۱۰ تا با ۴ تا میشه ۱۴ تا ۱۴ تا ده تایی را بین ۳ نفر تقسیم کنیم ۴ تا ده تایی میرسه یعنی ۴۰ تا و ۲ ده تایی میمونه که با باقی یکی ها میشه ۲۵ تا یکی و اگه تقسیم کنیم ۸ تا یکی به هر ۳ نفر میرسه و یکی باقی میاره

———————————————-

??

دیدگاهتان را بنویسید