اگه کلید داخل قفل شکست، با این ترفند و با استفاده از چسب…

اگه کلید داخل قفل شکست، با این ترفند و با استفاده از چسب حرارتی اونو در بیارید?

دیدگاهتان را بنویسید