ویدئویی از صبح نو و تهران‌تایمز با توضیح “سلاح‌های ام۱۶…

ویدئویی از صبح نو و تهران‌تایمز با توضیح “سلاح‌های ام۱۶ آمریکایی در دست اشرار #ماهشهر ” پخش کردند.???
این صندوق #صدقه رو ببینید!

راستش برای هر چشم غیرمسلحی معلومه که مربوط به ایران نیست. عکس صندوق‌های صدقه توی کشورهای عربی مثلا عراق رو ضمیمه کردم.
به هر دری می‌زنن #جنایت_جنگی ای که در ماهشهر مرتکب شدن رو توجیه کنند.

بزودی جوابشان را خواهیم داد

دیدگاهتان را بنویسید