همه عمرتان را صرف این بدنی ک قراراست غذای کرم ها شود…

همه عمرتان را صرف این بدنی ک قراراست غذای کرم ها شود نکنید صرف یک چیزی بکنیدکه فرشتگان میخواهند ببرند
و
مهمتر از آن صرف وقت برای قضاوت دیگران افکارشان

???

———————————————-

??

———————————————-

قسمت اول عاااالی

قسمت دوم صرف وقت برای قضاوت دیگران؟?

———————————————-

بسیاااااار عااالی?

دیدگاهتان را بنویسید