سلام. داستان ناتمام برا انشا، امکانش هست در گروه بگذارید

سلام.
داستان ناتمام برا انشا، امکانش هست در گروه بگذارید

———————————————-

من داستان نمیگم بهشون
ولی جمله ناتمام زیاد میگم
مثل: اگر می توانستم پرواز کنم…
ساعت دوازده شب به آسمان نگاه می کردم و نوری درخشان توجهم را جلب کرد؛ ناگهان…

———————————————-

ممنون از پاسخگویی شما همکار محترم ?

دیدگاهتان را بنویسید