به عقیده خیام هر کس که در این دنیا بتواند شاد زندگی کند و…

به عقیده خیام
هر کس که در این دنیا بتواند شاد زندگی کند و از زندگیش لذت ببرد بطور حتم اگر بعد از مرگش دنیایی باشد در بهشت خواهد بود .

زیرا کسی که زندگی شادی داشته باشد به طور طبیعی نه به کسی ظلم می کند و نه تفکرات منفی نسبت به دیگران دارد پس دنیا و آخرتش برای او بهشت خواهد بود . بنابر این نباید زندگی را به خود سخت گرفت….

“گردون نگری ز قد فرسوده ماست
جیحون اثری ز اشک پالوده ماست
دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست
فردوس دمی ز وقت آسوده ماست”

خیام نیشابوری

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید