با اینکه سخن به لطف آب است ، کم گفتن هر سخن صواب است ،…

با اینکه سخن به لطف آب است ، کم گفتن هر سخن صواب است ، نهاد چی میشه ؟؟ ممنونم

———————————————-

احتمالا آب. چون نهاد همان فاعل هستش

———————————————-

نهاد سخن هست چون داریم درباره سخن حرف می زنیم.

———————————————-

بله درسته من یه لحظه جمله را بد خواندم

———————————————-

سخن نهاد،جمله اول
کم گفتن نهاد،جمله دوم

دیدگاهتان را بنویسید