? #حتما_ببینید هدایت تظاهرات توسط شیر زن ایرانی در نارمک…

? #حتما_ببینید هدایت تظاهرات توسط شیر زن ایرانی در نارمک چهاراه ایت. ۲۶ابان

?شعار: مرگ بر دیکتاتور

#ارسالی
#اعتراضات_سراسری
#تظاهرات_سراسری

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید