? آیا دانش‌آموزان ممتاز، لیدر‌های خوبی می‌شوند؟ ✍ست‌گادین…

? آیا دانش‌آموزان ممتاز، لیدر‌های خوبی می‌شوند؟

✍ست‌گادین

یڪ نظریه غلط، آنست ڪه دانش‌آموزان ممتاز، لیدر‌های خوبی می‌شوند.

دلیلی وجود ندارد ڪه این گزاره را درست بدانیم.

ڪسی ڪه عملڪرد خوبی در مدرسه دارد، دارای سه مشخصه است: از پس از امتحانات به خوبی برمی‌آید. به سوالاتی ڪه از او پرسیده می‌شود توجه می‌ڪند و برای حل مسائلِ ڪوتاه‌مدت، از خود پشتڪار به خرج می‌دهد.

وقتی ڪه به یڪباره با مسیر جدیدی مواجه شوید و نیاز داشته باشید ڪه بفهمید قدم بعدی چیست، هیچ ڪدام از موارد فوق، اهمیت چندانی نخواهند داشت.

?سیستم‌ آموزشی ڪه ساخته‌ایم، محصولی ندارد بجز ڪارگران سازش‌ڪار (compliant factory workers). ولی این‌گونه نیست ڪه افرادی با بیشترین سازگاری، بیشترین شجاعت، همدلی یا بصیرت را هم داشته باشند.

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید