من شراب عشق را از هرغزل نوشیده ام بیت بیت از مثنوی‌هایِ…

من شراب عشق را از هرغزل نوشیده ام
بیت بیت از مثنوی‌هایِ عسل نوشیده ام

از دوبیتی های باباطاهر شیرین سخن
من مفاعیلن مفاعیلن فعل نوشیده ام

هر سحرگاه از شراب ناب خیام بزرگ
در رباعی‌های ناز بی بدل نوشیده ام

شعر حافظ بر سر هر واعظ اهل ریا ،
تا شده آوار، بر روی گسل نوشیده ام

از کلام خوب صائب در غزل‌هایی بدیع
جمله‌هایی نغز از ضرب‌المثل نوشیده ام

از زبانِ مولوی پیغمبر شعر و شعور
عارفانه شعر در بحر رمل نوشیده ام

آنقدر والاست سعدی درطلوع شعر ونثر
قطره قطره شعر او را برزحل نوشیده ام

از خداوند ِ حماسه آن حکیم شاعران
عشق را در دامن جنگ وجدل نوشیده ام

در میان این همه پیچیدگی‌های جهان
از غزل‌ها ، مثنوی‌ها راه حل نوشیده ام

شعر را باعشق درجانم سرشته لطف‌حق
این کلام آسمانی از ازل نوشیده ام

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو

?????

???
@bare30p

دیدگاهتان را بنویسید