#مسئولیت_پذیری: ? انجام دادن تکلیف نه فقط باعث آموختن…

#مسئولیت_پذیری:

? انجام دادن تکلیف نه فقط باعث آموختن بیشتر و بهتر می شود بلکه باعث ایجاد نوعی نظم و انضباط درونی خواهد شد .

⬜️ برای بسیاری از بچه ها انجام دادن تکلیف مدرسه نخستین مسئولیت پذیری آنهاست.

⬜️ بچه ها از طریق انجام تکالیف مدرسه، مهارت هایی را می آموزند که برای تبدیل شدن به بالغ هایی باانگیزه، مستقل و مسئولیت پذیر به آنها احتیاج دارند.

? تکلیف در صورتی که به اندازه ، مناسب و متنوع باشد ، رشد کودک را به دنبال دارد .

لینک پیوستن به” کانال اول ایران”
????
@avvaliran

دیدگاهتان را بنویسید