مردها چی بگن ???

مردها چی بگن ???

———————————————-

دقیقا برا مردا که سختره

———————————————-

???

———————————————-

حالا فعلا که اگر مجردین سعی کنید خانم شاغل بگیرین معلم هم نباشه به نفعتونه

———————————————-

اره همکارها خیلی میگن

———————————————-

دقیقا کارمند نهادهای دیگه باشن

———————————————-

وزارت نفت خوب

———————————————-

اون که اره ولی بیکاره به معلم شوهر کنه مگه?

———————————————-

عالییی

———————————————-

دقیقا..

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید