سلام این درسته ؟ و ادامه رو میگید ممنون میشم

سلام این درسته ؟ و ادامه رو میگید ممنون میشم

———————————————-

3. 150
———=——–
4. ⬜️

⬜=200
گنجایش حوض

———————————————-

سه تا خونه که رنگ کردی 150 لیتره
هر قسمت میشه 50

چهار قسمت داریم میشه 4*50=200
پس کل میشه 200

دیدگاهتان را بنویسید