دوووست داااااری که …..❓❓ ⭕️ کیا دارن پروفااااایلتو مرتب…

دوووست داااااری که …..❓❓

⭕️ کیا دارن پروفااااایلتو مرتب چک میکنن ؟ ??

⭕️ دوستاااااتو لحظه به لحظه برسی کنی و ببینیی کجااااامیرن ؟ ?

⭕️ با کسااایی که اطرااافتن و شماااارشووونو ندااااری تو تلگرااام چت کنی ؟?

⭕️ خوودت عکسااااتو قشنگ کنی و روتووووش کنی و بزاااااری پروفاااایلت شاااخ بشی ؟ ?

⭕️ تووووی یه تست رواانشناااسی حیووون درونتو پیداا کنی??

⭕️ توی یه تست دیگه روااانشناااسی بفهمی چقدررر جذااابی ???

و کلی آموزش و تست هااااای باحاااال دیگه ?

روووی کلید زیر کلیک کن تااااا بهت بگم ???

دیدگاهتان را بنویسید