دوستم میگفت تو با چه اعتماد به سقفی برا مسکن اسم نوشتی ???

دوستم میگفت تو با چه اعتماد به سقفی برا مسکن اسم نوشتی ???

———————————————-

بگو با همین اعتماد به سقف کاذب

———————————————-

گفتم حالا خدا بزرگه

———————————————-

برا هممون صدق میکنه واقعا وقتی فکرشو میکنیم نمیدونم چرا همچین کاری کردم?

———————————————-

بله خدا کریم

———————————————-

مجبوریم ..

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید