دعا کنیم خانم های معلم مجرد رو هم علوم پزشکی ها بگیرن ???

دعا کنیم خانم های معلم مجرد رو هم علوم پزشکی ها بگیرن ???

———————————————-

ان شاالله???

———————————————-

دیگه هیچکسی ازدواج نمیکنه با این اوضاع

———————————————-

دقیقا …مگه میشه با این تورم

———————————————-

نه دیگه شاغل با شاغل خوبه حداقل یکیشون زنده میمونه اون یکی فدای این میشه???

———————————————-

شاید باورتون نشه چند وقت پیش ی دختر خانم که کوچه روبرویمون ازم خواستگاری کرد اخر زمون شده ???

———————————————-

????

———————————————-

????

دیدگاهتان را بنویسید