بعد کجا خونه میدن تو تورغوز اباد ندن ???

بعد کجا خونه میدن تو تورغوز اباد ندن ???

———————————————-

شک‌نکنین

———————————————-

پس چی فک کردی بهترین جای ممکنو میدن ماها ?

———————————————-

همون شهرستان خودتوم

———————————————-

شمال طهرون بدن خوب ???

———————————————-

?ارزو چیز خوبیه ???

———————————————-

ارزو بر جوانان عیب نیست

———————————————-

دقیقا ???

———————————————-

خب اونا هم میدونن ما آرزو داریم از این برنامه ها میریزن برامون ولی یه جوری که یادمون بره دیگه آرزو کنیم?

———————————————-

اره والا معلم باید ساده زیست باشه

دیدگاهتان را بنویسید