بار دیگر “صبح” شد بیدار شد این زندگی ای تمامِ حسِ بودن…

بار دیگر “صبح” شد
بیدار شد این زندگی
ای تمامِ حسِ بودن های من
“صبحت بخیر” …

#نزار_قبانی

———————————————-

نزار قبانی که عرب بوده!!!

———————————————-

خب چطور

———————————————-

اخه این شعر فارسی است مگه اینکه ترجمه شده باشه

———————————————-

درسته

ولی اینا ترجمه از متن عربیه استاد

———————————————-

درسته بسیار عالی

دیدگاهتان را بنویسید