1129820341_173342

1129820341_173342

———————————————-

ببخشید
رخدادن آتشفشان ها در سنگ کره میشه یا خمیرکره؟
منشاشون خمیر کره ست اما در خمیر کره رخ میده یا در سنگ کره؟

———————————————-

درسنگ کره

———————————————-

ممنون

دیدگاهتان را بنویسید