1091242663_262580

1091242663_262580

———————————————-

ضرب مساحتی؟

———————————————-

دقیقا

———————————————-

شکل دیگه ای نمیشه کشید؟

———————————————-

به نظر من خیر

دیدگاهتان را بنویسید