?سخنی با آموزگار #یادم_باشد ….. ?درب کلاس را به روی…

?سخنی با آموزگار

#یادم_باشد …..
?درب کلاس را به روی دغدغه هایم محکم ببندم و “عشق “را به دفتر کلاسم سنجاق کنم …

یادم باشد..
? “شادی “ها را حضور و غیاب کنم و از غیبت “لبخند ” به سادگی نگذرم …

یادم باشد…..
? دل های گرسنه و چشم های غمبار بیشتر نیاز به رسیدگی دارند تا شکم های خالی …

یادم باشد….
?اولین درس کلاسم “عشق “باشد و مهرورزی …
❗️نگران کمبود وقت و حجم زیاد کتاب نباشم….❗️
?بیشتر بخندم و بخندانم …..
?عمیق تر به چهره های معصومشان خیره شوم …
گاه چهره ها گویاتر از فریاد هاست …

و فراموش نکنم:
? با هر تکلیفی که به آنها می دهم ،خودم هم تکلیفی دارم .

??????

دیدگاهتان را بنویسید