۰عزیزان زبان فارسی چه نوع ترکیبیه؟

۰عزیزان زبان فارسی چه نوع ترکیبیه؟

———————————————-

اضافی

———————————————-

سلام
چرا کتاب فارسی ترکیب اضافه میشه ولی زبان فارسی وصفی؟

سلام
فارسی ، دارای ی نسبت ودر ترکیب زبان فارسی، یعنی زبانی که منسوب به قوم فارس است. اما ترکیب کتاب فارسی، فارسی بر وزن ریاضی آمده است و مانند ریاضی نام یک کتاب است

سلام ، در عبارت «کتاب مرد دانشمند ، گم شد .» دانشمند صفت و مرد موصوفه ، اگه موصوف حذف بشه و صفت رو جانشینش کنیم ، صفت تبدیل به اسم میشه ، کتاب دانشمند ، گم شد . کتاب دانشمند اضافیه .در « کتاب ادبیات فارسی »یا« کتاب زبان فارسی » فارسی صفت از نوع نسبیه ، اگه فارسی که صفت نسبی بود جانشین موصوف بشه صفت تبدیل به اسم میشه .

اسم +ی= صفت
فارس +ی= فارسی

پس ترکیب زبان فارسی،ترکیب وصفی هست.

———————————————-

سلام
چرا کتاب فارسی ترکیب اضافه میشه ولی زبان فارسی وصفی؟

سلام
فارسی ، دارای ی نسبت ودر ترکیب زبان فارسی، یعنی زبانی که منسوب به قوم فارس است. اما ترکیب کتاب فارسی، فارسی بر وزن ریاضی آمده است و مانند ریاضی نام یک کتاب است

سلام ، در عبارت «کتاب مرد دانشمند ، گم شد .» دانشمند صفت و مرد موصوفه ، اگه موصوف حذف بشه و صفت رو جانشینش کنیم ، صفت تبدیل به اسم میشه ، کتاب دانشمند ، گم شد . کتاب دانشمند اضافیه .در « کتاب ادبیات فارسی »یا« کتاب زبان فارسی » فارسی صفت از نوع نسبیه ، اگه فارسی که صفت نسبی بود جانشین موصوف بشه صفت تبدیل به اسم میشه .

اسم +ی= صفت
فارس +ی= فارسی

پس ترکیب زبان فارسی،ترکیب وصفی هست.

———————————————-

وصفی،

———————————————-

دروداستادبزرگوار
خداقوت
ازان دسته ترکیب هایی که بحث برایش زیادبوده وهست .
برقرارباشید.??

———————————————-

سلام بزرگوار??

ممنونم از لطف جنابعالی
سالم وتندرست باشید
اما این ترکیب کمی ساده تراز نمره ی بیست هست.?

———————————————-

اینجاست که باید بگم ، نمره ی بیست کلاسو نمیخوام ! بهترین هوش و حواسو نمیخوام !??

———————————————-

سپاسگزارم
درست می فرمایید??

———————————————-

متشکرم??

———————————————-

???

———————————————-

ممنونم

———————————————-

سلام . ممنون . اگر به شکل زبان فارس بیاید چی؟ اضافی می شود درسته ؟

———————————————-

سلام
خواهش میکنم
دقیقا..

دیدگاهتان را بنویسید