#پ2178 #اعداد_اعشاری #ریاضی_چهارم_پنجم_ششم در زندگی روز…

#پ2178

#اعداد_اعشاری

#ریاضی_چهارم_پنجم_ششم

در زندگی روز مره خواه و ناخواه از اعداد اعشاری استفاده می کنیم بدون آنکه اسمی از آن ببریم یا حتی درباره آن فکری کرده باشیم.

زمانی که وزنی را بیان می کنیم:

1.5 کیلوگرم ماهی

یا طولی را بیان می کنیم:

2.5 متر

و هزاران کاربرد دیگر که لازم به بیان نیست.

به زبان ساده زمانی که دو عدد صحیح متوالی را خرد می کنید
یعنی عددی که بین آن ها وجود دارد یک عدد اعشاری است.

اعداد اعشاری نسبت به اعداد کسری زیباتر به نظر میرسند چه حتی در نوشتاری.

دو عدد صحیح پشت سر هم

1و2 را در نظر بگیرید.

یک عدد بین آن ها انتخاب کنید. مثلا

1.4

این عدد از 1 بزرگتر و از 2 کوچکتر است.

دو رقم یا دو قسمت دارد که با یک

نقطه( . )

از هم جدا شده اند.

به 1 قسمت کامل یا قسمت صحیح

به نقطه ( . ) اعشار

به 4 قسمت اعشاری

گفته می شود.

بجای (.) می توان از ویرگول(, ) یا /

استفاده کرد.

اما باید دقت کرد که (,) و (/) را باید

بلافاصله بعد از آخرین رقم قسمت صحیح نوشت.

1 ,5
یا
1 /5

نادرست هستند یعنی باید نوشت:

1/5 یا1,5

#خواندن_اعداد_اعشاری

برای خواندن اعداد اعشاری ابتدا قسمت صحیح بعد اعشار و سپس ارقام بعد از اعشار را می خوانیم

2.46

را بصورت های

دو ممیز چهل و شش صدم

یا

دو صحیح و چهل شش صدم

(که پذیرفته است)
یا

دو و چهل و شش

(که کمی مبهم است چون در تبدیل به عدد گاهی دچار مشکل می شویم)

دو و چهل و شش صدم

دو صحیح و چهار دهم شش صدم

دو و چهار دهم شش صدم

که همان صورت اول و دوم بدون شبهه هستند

#قرارداد

قرارداد می کنیم که ممیز یا اعشار را با نماد ( . ) نشان دهیم
چون نماد ( /)را برای خط کسری بکار برده ایم.

زمانی که قسمت صحیح آن صفر باشد

می توان صفر را ننوشت

0.5
یا
.5
که پنج دهم خوانده می شوند.

اما صورت دوم آن موجب ابهام می شود.

ادامه دارد …

@mahdiahmadileedari

@riazieducation96.

دیدگاهتان را بنویسید