سلام میشه برا تقسیم۲/۳÷۴/۵ یک مسئله ساختارمند بسازید؟

سلام میشه برا تقسیم۲/۳÷۴/۵ یک مسئله ساختارمند بسازید؟

———————————————-

4/5 یک گونی برنج را در کیسه های 2/3 کیلوگرمی میریزیم. چند کیسه 100 گرمی به دست می آید؟

جواب: 100 گرم یعنی 1/10 کیلوگرم

4/5÷2/3= 4/5×3/2= 12/10

12/10 یعنی 12 تا 1/10 پس 12 تا کیسه 100 گرمی به دست می آید.

———————————————-

تشکر.لطف کردید

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید