دامش اموزان در املا اگر مثلا کلمه ی آشکار را به صورت…

دامش اموزان در املا اگر مثلا کلمه ی آشکار را به صورت اشکار بنویسین در درست هس یا غلط؟؟؟

———————————————-

اینو جواب بدین؟؟؟

———————————————-

سلام
نیم نمره غلط

———————————————-

کلمه دامش اموزان غلط ولی اشکار غلط نیست

———————————————-

این ا شتباهه

دیدگاهتان را بنویسید