خانم حسینی سلام لطفا یکی از تمرینات عکس بالا را توضیح دهید

خانم حسینی سلام

لطفا یکی از تمرینات عکس بالا را توضیح دهید

———————————————-

1091242663_262558

———————————————-

1091242663_262559

دیدگاهتان را بنویسید