?? تدریس فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی ❇️? #فصل3 : اعداد…

?? تدریس فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی
❇️? #فصل3 : اعداد اعشاری
☑️? #قسمت3
?? تدریس صفحه 44 ریاضی ششم ابتدایی
تدریس صفحه 45 ریاضی ششم ابتدایی
جواب سوال 4 فعالیت صفحه 44 ریاضی
جواب سوال 1 کار در کلاس صفحه 45 ریاضی
#ریاضی #ششم_ابتدایی
مدرس : حمیده عبیری

دیدگاهتان را بنویسید