?? تدریس فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی #فصل3 : اعداد اعشاری…

?? تدریس فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی
#فصل3 : اعداد اعشاری
#قسمت2
تدریس صفحه 44 ریاضی ششم ابتدایی
جواب سوال 2 فعالیت صفحه 44 ریاضی
جواب سوال 3 فعالیت صفحه 44 ریاضی
#ریاضی #ششم_ابتدایی
مدرس : حمیده عبیری

دیدگاهتان را بنویسید