نیروهای اداری شامل طرح رتبه بندی نخواهند شد. ◾️«همه…

نیروهای اداری شامل طرح رتبه بندی نخواهند شد.

◾️«همه آموزگاران، دبیران، دبیران بهداشت و ورزش، مراقبان تربیتی و سلامت، مشاوران، معاونان و مدیران مراکز آموزشی شامل این طرح می‌شوند، نیروهای ستادی شامل این طرح نمی‌شوند و آن‌ها از مزایای اداری کارکنان استفاده می‌‌کنند.»
➖➖➖➖➖➖
?کارگزینی آموزش و پرورش

———————————————-

نگران نباشن بیشتر بهشون میدن

دیدگاهتان را بنویسید