نترسید که روزی خورشید متلاشی شود و همگی از سرما بمیریم……

نترسید که روزی خورشید متلاشی شود
و همگی از سرما بمیریم…
بترسید که روزی برسد که زنها بخواهند
محبت را از ما مردها دریغ کنند
آنوقت همگی از سرما
خواهیم مرد…
#چارلی_چاپلین

? @asrare_movafaghiyat

دیدگاهتان را بنویسید