لیست سرگروه های استانی

لیست سرگروه های استانی

———————————————-

ان شا الله جز سرگروههایی باشند که عقده گشایی نکنند و فقط راهنما باشند. تو این وضعیت روحی واقتصادیمون لاقل معلمها رو دچار استرس وناراحتی نکنند. مخصوصاً نیروهای آزاد که با مبلغ ناچیزمشغول کارهستند.

دیدگاهتان را بنویسید