فقط شامل ماده ۲۸ ایی ها نمیشه

فقط شامل ماده ۲۸ ایی ها نمیشه

———————————————-

چی شامل نمیشه؟

———————————————-

استخدام میمانی

———————————————-

خب

———————————————-

پس استخدام پیمانی چیه دقیقا؟.

———————————————-

فرق زیادی با رسمی نداره

دیدگاهتان را بنویسید