#فارسی_تدریس_منادا_ندا_شبه_جمله #منادا_شبه_جمله?…

Download

#فارسی_تدریس_منادا_ندا_شبه_جمله
#منادا_شبه_جمله?

#ششم_دبستان?
@shasomiyha123

دیدگاهتان را بنویسید