سوریلند جدید بی‌اینترنت‌ها در عصر ارتباطات!!! با اختلاف…

سوریلند جدید
بی‌اینترنت‌ها در عصر ارتباطات!!!

با اختلاف یکی از تلخ ترین طنزهای سورلند بود

? @Sib365?

دیدگاهتان را بنویسید