سوال پنج

سوال پنج

———————————————-

یک ششم باقی

———————————————-

خانم ناجی ترسیدم
م نهاد هست یا نه؟

———————————————-

ممنونم

———————————————-

من ترسیدم

———————————————-

نه من نیست

———————————————-

پس‌چیه شما بگو

دیدگاهتان را بنویسید