سلام کوه سبلان در کجا قرار دارد

سلام کوه سبلان در کجا قرار دارد

———————————————-

هیچ کس نمیدونه

———————————————-

آذربایجانه

———————————————-

سلام در نزدیکی اردبیل

———————————————-

نزدیک اردبیل

———————————————-

کوه سبلان با ارتفاع ۴۸۱۱ متر سومین قله مرتفع ایران است
این قله در صد کیلومتری شهرستان اردبیل و بیست کیلومتری مشکین شهر قرار دارد
آسان ترین مسیر صعود به این قله جبهه شمال شرقی و از منطقه شابیل است
سبلان یا ساولان زادگاه زردشت پیامبر مهربانی است در نزدیکی میله شماره ۳ سنگی به نام سنگ مهراب وجود دارد که بر اساس باور ساکنان محلی ، محل تولد زردشت پیامبر است
زردشت بعداز تولد در چشمه (دریاچه بالای کوه)شسته و غسل داده شده است، سبلان سرچشمه زندگی و برکت در آن منطقه است

دیدگاهتان را بنویسید