سلام همکارا لطف می کنید در مورد این تمرین توضیح بدین که…

سلام همکارا لطف می کنید در مورد این تمرین توضیح بدین که چجوریا رو محور پیدا کنیم و مقایسه بشه؟

———————————————-

اولی،و گفته
سه هشتم پس،هر قسمت بین یک و دو ۸قسمت کنید

———————————————-

ببخشید متوجه محور نمیشم

———————————————-

سلام در مرحله قبلش مگه ترتیب نهایی را مقایسه نکرده و بدست آورده اعداد
کوچکتر از واحد
بزرگتر یک واحد و کمتر ۲ واحد
برابر ۲ واحد
بیشتر ۲ واحد و کمتر از ۵ واحد
برابر ۵ واحد
حالا این نقاطی که روی محور رسم کرده همان کسرها را نشان می دهند و فقط بچه ها زیر هر نقطه کسرشون رو می نویسند

———————————————-

ڪسرها باید دو به دو مقایسه بشن؟

———————————————-

دو به دو واسه چی طبق مراحل فعالیت از ابتدای صفحه مرحله به مرحله مقایسه میشن

دیدگاهتان را بنویسید