دوسوم دانش اموزان کلاس در مسابقات ورزشی شرکت کرده اند .سه…

دوسوم دانش اموزان کلاس در مسابقات ورزشی شرکت کرده اند .سه پنجم این تعداد در مسابقه فوتبال شرکت کرده اند اگر تعداد کسانی که در مسابقه فوتبال شرکت کرده اند ۶نفر باشد این کلاس چند دانش اموز دارد
لطفا پاسخ را با راه حل ورسم شکل انجام دهید ممنونم

———————————————-

2/3×3/5=2/5
2

5

———————————————-

1091242663_262391

———————————————-

ازلطفتون ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید