دوستان لطفا یکی جواب بده برای رسم تقسیم 4÷8/9 روی محور…

دوستان لطفا یکی جواب بده برای رسم تقسیم 4÷8/9 روی محور باید مخرج رو مساوی کنم یا نه؟

———————————————-

سلام مخرج بخواین مساوی کنین همون ۹میشه

———————————————-

1091242663_262257

———————————————-

1091242663_262260

———————————————-

فدای لطفتون

———————————————-

متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید