خیلی از نیروهای حق التدریسی و نهضت اینا هم قبلا تبدیل…

خیلی از نیروهای حق التدریسی و نهضت اینا هم قبلا تبدیل وضعیت شدن ب پیمانی

———————————————-

ینی استخدام رسمی نیستن

———————————————-

نه

———————————————-

درسته خیلی مچکرم از توجه و وقتی که گذاشتید?

———————————————-

??

دیدگاهتان را بنویسید